Main page »(This is the live blog from 24 Hour Business Camp.)

Friday, January 23

Registrera gärna ditt företag nu på Invest7.se.


Invest7 är ett investmentbolag som genomför investeringar i tidiga Startups. Vår strävan är att ge entreprenören en stabil ekonomisk grund samt även att tillföra nätverk och erfarenhet. Vi letar efter företag med starka, dedikerade entreprenörsteam. För att ansöka om kapital behöver man inte ha ett juridiskt bildat företag.

Vi investerar normalt sätt mellan 200 000 och 1 msek och förväntar oss äga mellan 10% och 30% i företaget.

Ansvarig för Invest7 är Ola Mattisson, 0735 322 166.

Feedback mottages tacksamt till exempel här i kommentarerna eller på invest7.se

1 comment: