Main page »(This is the live blog from 24 Hour Business Camp.)

Friday, January 23

Invest7 presenterar sig

Registrera gärna ditt företag på invest7.se

Invest7 är ett investmentbolag med fokus på investeringar i Startups. Vår strävan är att ge entreprenören en stabil ekonomisk grund samt tillföra nätverk och erfarenhet.

Vi investerar pengar i företag med starka dedikerade entreprenörsteam under tidig uppstartsfas. För att ansöka om kapital behöver man inte ha ett juridiskt bildat företag.

Vi investerar normalt sätt mellan 200 000 och 1 msek och förväntar oss äga mellan 10% och 30% i företaget.

Vi tar gärna emot feedback på vårt koncept här bland kommenterna eller på invest7.se

No comments:

Post a Comment