Main page »(This is the live blog from 24 Hour Business Camp.)

Thursday, January 22

Positioning expert in the house tomorrow

Erich Hugo, Head of Business Developer at Bonnier AB will be coming in tomorrow at 9.00 am. With a background at Nokia, he is an expert on positioning services.

Those of you who need advice or would just like to chat with Erich, meet up at the bar in lobby at 9 am.

More about Erich:
Erich kommer närmast från Nokia där han suttit i den skandinaviska ledningsgruppen samt i den internationella webbutvecklingsgruppen. På Bonnier kommer Erich att delta i R&D-teamets kreativa affärsutvecklingsprocess. Han kommer också att ansvara för Bonniers mobila nätverk och delta i screening av nya entreprenörsidéer.

more


No comments:

Post a Comment